TOEIC 4 kỹ năng : những điều bạn cần biết trước khi đăng ký thi

yen1297

Thành viên tiềm năng
#1
Hiện nay thì chứng chỉ ngoại ngữ phổ biến để đánh giá khả năng nghe và đọc của người đi làm là TOEIC 2 kỹ năng: nghe và đọc. Tuy nhiên, kỳ thi TOEIC vẫn có hình thức thi đầy đủ 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết. luyện thi toeic 4 kỹ năng giúp phản ánh hoàn chỉnh khả năng sử dụng ngoại ngữ trong đời sống và nơi công sở của người dự thi.

Bài thi TOEIC 4 kỹ năng thử thách trình độ ngoại ngữ một cách hoàn chỉnh qua các bài thi: nghe, nói, đọc, viết; trong đó thang điểm tối đa là 990 cho bài nghe và đọc, 400 cho bài nói và viết. Nội dung bài thi TOEIC 4 kỹ năng sẽ tập trung vào môi trường sinh sống và làm việc chuyên nghiệp quốc tế.

TOEIC dạng bài 4 kỹ năng có cấu trúc đề thi phần nghe và đọc giống với kỳ thi TOEIC 2 kỹ năng. Tuy nhiên, phần thi nói và viết thì lại có cấu trúc đề đặc biệt của riêng mình, và thang điểm cũng được điều chỉnh lại để phù hợp với cấu trúc đề thi. Trong đó, bài thi nói bao gồm 11 câu hỏi và bài thi viết sẽ có 8 câu.
Trong bài thi nói của kỳ thi TOEIC hình thức 4 kỹ năng thì câu hỏi số 1-2 đánh vào phát âm, trọng âm của từ vựng và ngữ điệu cả câu. Các câu số 3-11 sẽ kiểm tra từ vựng, ngữ pháp kèm theo tính liên kết ý tưởng sao cho phù hợp với nội dung. Đối với bài thi viết, câu hỏi từ 1-5 sẽ thử thách từ vựng, tính liên kết với bức tranh có sẵn. Câu hỏi từ 6-7 đánh giá ngữ pháp và độ phức tạp ý tưởng. Cuối cùng, câu hỏi số 8 sẽ xoáy vào tất cả các kỹ năng đã nêu trên.
So với bài thi TOEIC 2 kỹ năng, bài thi TOEIC dạng bài 4 kỹ năng có thêm bài thi nói và viết, và thang điểm của hai bài thi này là khác biệt nhau. Trong bài thi viết, các câu từ 1-5 có số điểm tối đa là 3 điểm, câu 6-7 có số điểm trong khoản 0-4 điểm, và câu số 8 có số điểm là từ 0-5 điểm. Còn trong với bài thi nói thì với các câu hỏi 1-9 sẽ có thang điểm từ 0-3 điểm, câu hỏi 10, 11 có thang điểm từ 0-5 điểm.

So với bài thi TOEIC 2 kỹ năng thì bài thi TOEIC 4 kỹ năng có thể đánh giá cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Từ đó thể hiện được chính xác hơn khả năng tiếng Anh toàn diện của người học. Vì lý do đó, TOEIC 4 kỹ năng được một số nhà tuyển dụng đánh giá cao hơn.
Tuy nhiên bên cạnh đó thì TOEIC dạng bài 4 kỹ năng cũng có lệ phí thi cao hơn ( 1.860.000 VNĐ ) so với bài thi TOEIC 2 kỹ năng ( 800.000 VNĐ ). Bên cạnh đó, vì hiện tại thì số lượng các công ty hay trường học yêu cầu bằng TOEIC dạng này là chưa nhiều, nên nếu thi cả 4 kỹ năng thì cũng chưa phải là nhu cầu quá cần thiết.