TÔN LỢP MÁI AUSTNAM KHÔNG SỬ DỤNG VÍT NHẬP KHẨU AZ150 VÀ AZ100