OD400*6m(±5%)..Thép ống 406--Thép tròn 406x12.7//Nhập khẩu--Ống 325//Phi 355

thepdaiphat

Thành viên mới