cuapanel

  1. koreapanel

    Cửa panel chống ồn, chống nóng

    Cửa panel chống ồn, chống nóng 1. Kích thước cửa panel chống ồn, chống nóng Cửa panel chống ồn, chống nóng 1 cánh: 900x2100; 1000x2100 hoặc theo yêu cầu khách hàng Cửa panel chống ồn, chống nóng 2 cánh: W1800xH2100 và W2000xH2100 hoặc theo yêu cầu khách hàng 2. Thông số chung của cửa panel...