votuongvy1810's latest activity

  • V
    votuongvy1810 đã đăng chủ đề mới.
    Chắc hẳn có rất nhiều bạn học tiếng Anh trong trường học gặp phải tình trạng là học quá nhiều từ vựng tiếng Anh đến nỗi không thể nào...
  • V
    votuongvy1810 đã đăng chủ đề mới.
    Các bạn chắc hẳn sẽ rất khó khăn khi tìm nguổn học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề đầy đủ mà đạt kết quả tốt đúng không nào. Vì gần đây...