qmbong's latest activity

 • Q
  qmbong đã đăng chủ đề mới.
  "Máy bơm xử lý nước thải 50U2.4(S) với thiết kế cánh xoáy (vortex) có khả năng hút được bùn lắng, bùn thải tuần hoàn hoặc nước thải có...
 • Q
  qmbong đã đăng chủ đề mới.
  "Bơm cấp nước, phòng cháy Matra CM 40-250A được ứng dụng trong cấp nước sinh hoạt, cấp nước cứu hỏa . Các model thông dụng gồm...
 • Q
  qmbong đã đăng chủ đề mới.
  "Bơm chìm Tsurumi KTZ 611 được ứng dụng để hút nước thải, hút bùn loãng, xử lý nước từ đọng ở tầng hầm, các nhà máy xí nghiệp Hình ảnh...
 • Q
  qmbong đã đăng chủ đề mới.
  "Máy bơm chìm Tsurumi 100B43.7 được sử dụng để bơm bùn thải, bơm bùn tuần hoàn trong các bể xử lý nước thải. Với thiết kế cánh hở...
 • Q
  qmbong đã đăng chủ đề mới.
  "Bơm nước cấp Matra CM 32-160B được ứng dụng trong cấp nước sinh hoạt, cấp nước phòng cháy chữa cháy (động cơ điện). Các model thông...
 • Q
  qmbong đã đăng chủ đề mới.
  "Bơm chìm (tõm) Tsurumi KTZ 33.7 được ứng dụng để hút nước thải, hút bùn loãng, xử lý nước từ đọng ở tầng hầm, các nhà máy xí nghiệp...
 • Q
  qmbong đã đăng chủ đề mới.
  "Bơm thoát nước chìm Tsurumi KTZ 31.5 được ứng dụng để hút nước thải, hút bùn loãng, xử lý nước từ đọng ở tầng hầm, các nhà máy xí...
 • Q
  qmbong đã đăng chủ đề mới.
  "Bơm phòng cháy Matra CM 40-200B được ứng dụng trong cấp nước sinh hoạt, cấp nước phòng cháy chữa cháy (động cơ điện). Các model thông...
 • Q
  qmbong đã đăng chủ đề mới.
  "Bơm nước thải hố gas Tsurumi HSZ2.75S là dòng bơm nước thải gia đình, bơm dân dụng dùng điện 1 pha có phao báo tự động. Bơm phù hợp để...
 • Q
  qmbong đã đăng chủ đề mới.
  Bơm hố móng, bơm thủy điện Tsurumi KRS822 được dùng rất nhiều trong lĩnh vực xây dựng, thi công hố móng công trình, bơm dung dịch...
 • Q
  qmbong đã đăng chủ đề mới.
  "Bơm bùn Tsurumi 50B2.4(S) được sử dụng để bơm bùn thải, bơm bùn tuần hoàn trong các bể xử lý nước thải. Với thiết kế cánh hở (channel)...
 • Q
  qmbong đã đăng chủ đề mới.
  "Bơm trục ngang Italy Matra CM 32-160B được ứng dụng trong cấp nước sinh hoạt, cấp nước phòng cháy chữa cháy (động cơ điện). Các model...
 • Q
  qmbong đã đăng chủ đề mới.
  "Bơm tõm Tsurumi KTZ 32.2 được ứng dụng để hút nước thải, hút bùn loãng, xử lý nước từ đọng ở tầng hầm, các nhà máy xí nghiệp Hình ảnh...
 • Q
  qmbong đã đăng chủ đề mới.
  "Bơm bùn thải Tsurumi KTZ 31.5 được ứng dụng để hút nước thải, hút bùn loãng, xử lý nước từ đọng ở tầng hầm, các nhà máy xí nghiệp Hình...
 • Q
  qmbong đã đăng chủ đề mới.
  "Bơm chìm Tsurumi KTZ 21.5 được ứng dụng để hút nước thải, hút bùn loãng, xử lý nước từ đọng ở tầng hầm, các nhà máy xí nghiệp Hình ảnh...