nguyentheanh's latest activity

  • nguyentheanh
    nguyentheanh updated their status.
    Phần mềm Quyết toán GXD mới cập nhật ngày 04/11/2018, phân hạng mục, phân mục và chọn cơ sở dữ liệu.
  • nguyentheanh
    nguyentheanh updated their status.
    Phần mềm Dự toán GXD 10.8 cập nhật với nhiều tính năng đột phá.